Сертификати

WHO Chlorine Dioxide Gas
CFR CODE – FDA – Chlorine Diokside
Sertificate Materials Safety Pure O2 Pack Solid Korea
❗Microchem Laboratorie – ❗ Coronavirus sertificate test ❗
Certificate of Establishment and Produkt Listing – FDA – Food and Drug administration of United states of America
Сертификат за регистрация на организация и продуктова листа – Агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) – превод
Сертификат – доклад за тест за Ефективност срещу болестотворни микроорганизми
Сертификат за тестване за Ефективност срещу обезмирисяване
Health sertificate – Ministry of food and Drug Safety – Republic of Korea 1
Health sertificate – Ministry of food and Drug Safety – Republic of Korea 2
Здравен сертификат на Министерсто на безопастността на храните и лекарствата на Република Южна Корея
❗ Легален превод
Verification of Conformity of product Pure O2 Pack Solid – Republic of Poland
Потвърждение за съответствие на продукт Пюур О2 Пак Солид – Полша

Sertificate of Small and Medium Enterprise Korea